Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • 1) Mẫu hành tinh nguyên tử Rutherford
 • 2) Mẫu nguyên tử Bohr
 • 3) Tiên đề Bohr về trạng thái dừng nguyên tử
  • a) Lịch sử hình thành
  • b) Nội dung tiên đề
  • c) Quỹ đạo dừng
  • d) Năng lượng của electron
  • e) Những chú ý
Nhấn để bật tiếng
X

Mẫu nguyên tử Bohr

Bài 1: Mẫu nguyên tử Bohr và tiên đề về Trạng thái dừng của nguyên tử

Độ dài: 51 phút - Số lượt học 740

Chưa có thông báo nào