Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Hiện tượng quang dẫn
  • 2) Giới hạn quang dẫn
  • 3) Giải thích hiện tượng quang dẫn
  • 4) So sánh hiện tượng quang điện và hiện tượng quang dẫn
  • 5) Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Hiện tượng quang điện trong - Hiện tượng quang phát quang

Bài 1: Hiện tượng quang điện trong

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 609

Chưa có thông báo nào