Học tốt Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Hiện tượng quang dẫn
  • 2) Giới hạn quang dẫn
  • 3) Giải thích hiện tượng quang dẫn
  • 4) So sánh hiện tượng quang điện và hiện tượng quang dẫn
  • 5) Ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Hiện tượng quang điện trong - Hiện tượng quang phát quang

Bài 1: Hiện tượng quang điện trong

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 233

Chưa có thông báo nào