Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • 1) Giải thích hiện tượng quang điện
  • Giải thích hiện tượng quang điện
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • 2) Hiệu suất lượng tử
  • Hiệu suất lượng tử
  • Ví dụ 1
 • 3) Hệ thức Anhxtanh
  • Hệ thức Anhxtanh
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 3: Giải thích hiện tượng quang điện bằng thuyết Lượng tử ánh sáng

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 709

Chưa có thông báo nào