Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Hao phí trên đường truyền
  • 2) Hiệu suất truyền tải
Nhấn để bật tiếng
X

Truyền tải điện năng

Bài 1: Truyền tải điện năng

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 518

Chưa có thông báo nào