Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Hiện tượng cảm ứng điện từ
  • 2) Điện trường cảm ứng
  • 3) Từ trường cảm ứng
  • 4) Điện từ trường biến thiên
  • 5) Sóng điện từ
  • 6) Mô tả sóng điện từ
  • 7) Các chú ý
Nhấn để bật tiếng
X

Điện từ trường

Bài 1: Điện từ trường cảm ứng và sóng điện từ

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 927

Chưa có thông báo nào