Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • 1) Máy quang phổ lăng kính
 • 2) Chức năng và ứng dụng của máy quang phổ
 • 3) Quang phổ liên tục
  • a) Đặc trưng và nguồn phát
  • b) Tính chất
  • c) Ứng dụng
 • 4) Quang phổ vạch và quang phổ hấp thụ
  • a) Quang phổ vạch
  • b) Quang phổ hấp thụ
  • c) Hiện tượng đảo sắc
  • d) Kỹ thuật đo quang phổ vạch và quang phổ hấp thụ
Nhấn để bật tiếng
X

Quang phổ và các loại tia

Bài 1: Quang phổ và ứng dụng

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 780

Học liệu đi kèm bài giảng sẽ được cập nhật vào ngày 20/7/2021

Chưa có thông báo nào