Học tốt Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • 1) Máy quang phổ lăng kính
 • 2) Chức năng và ứng dụng của máy quang phổ
 • 3) Quang phổ liên tục
  • a) Đặc trưng và nguồn phát
  • b) Tính chất
  • c) Ứng dụng
 • 4) Quang phổ vạch và quang phổ hấp thụ
  • a) Quang phổ vạch
  • b) Quang phổ hấp thụ
  • c) Hiện tượng đảo sắc
  • d) Kỹ thuật đo quang phổ vạch và quang phổ hấp thụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Quang phổ và các loại tia

Bài 1: Quang phổ và ứng dụng

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 267

Học liệu đi kèm bài giảng sẽ được cập nhật vào ngày 20/7/2021

Chưa có thông báo nào