Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Mô hình toán của Fresnel
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • 2) Ý nghĩa và ứng dụng giao thoa ánh sáng
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • 3) Tính tổng số vân
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

Giao thoa ánh sáng

Bài 2: Vị trí vân giao thoa và công thức khoảng vân

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 918

Chưa có thông báo nào