Học tốt Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Mô hình toán của Fresnel
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • 2) Ý nghĩa và ứng dụng giao thoa ánh sáng
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • 3) Tính tổng số vân
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Giao thoa ánh sáng

Bài 2: Vị trí vân giao thoa và công thức khoảng vân

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 349

Chưa có thông báo nào