Học tốt Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Ví dụ 9
 • Ví dụ 10
 • Ví dụ 11
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Quan hệ độc lập giữa các đại lượng trong dao động điều hòa

Bài 2: Bài tập về các mối quan hệ độc lập giữa các đại lượng trong dao động điều hòa

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 1.597

Chú ý:

Trong ví dụ 4, phút các em sửa lại kết quả như sau: \[v = \sqrt {g\ell \left( {\alpha _0^2 - {\alpha ^2}} \right)} = \sqrt {9,8.1\left( {0,{1^2} - 0,{{05}^2}} \right)} = 0,271\,m/s = 27,1\,cm/s.\]

Chưa có thông báo nào