Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Độ hụt khối và năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Phản ứng hạt nhân

Bài 3: Độ hụt khối và Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 398

Chưa có thông báo nào