Học tốt Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Độ cao và tần số
  • 2) Độ to và Mức cường độ âm
  • Âm sắc và Đồ thị âm
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Sóng âm

Bài 1: Các đặc trưng Sinh lý và Vật lý của âm

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 449

Chưa có thông báo nào