Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Phản ứng hạt nhân
  • 2) Định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích
  • 3) Định luật bảo toàn động lượng và định luật bảo toàn năng lượng
Nhấn để bật tiếng
X

Phản ứng hạt nhân

Bài 1: Phản ứng hạt nhân và các định luật bảo toàn

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 693

Chưa có thông báo nào