Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Dùng sóng điện từ cao tần
  • 2) Biến điệu
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến

Bài 1: Nguyên tắc truyền thông tin bằng sóng điện từ

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 656

Chưa có thông báo nào