Học tốt Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Hai loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
  • 2) Phản ứng phân hạch hạt nhân
  • Ví dụ
  • 3) Phản ứng dây chuyền
  • Hệ số nhân notron
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Phản ứng phân hạch - Phản ứng nhiệt hạch

Bài 1. Phản ứng phân hạch hạt nhân

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 234

Chưa có thông báo nào