Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Hai loại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
  • 2) Phản ứng phân hạch hạt nhân
  • Ví dụ
  • 3) Phản ứng dây chuyền
  • Hệ số nhân notron
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Phản ứng phân hạch - Phản ứng nhiệt hạch

Bài 1. Phản ứng phân hạch hạt nhân

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 513

Chưa có thông báo nào