Học tốt Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1. Chuẩn hóa phương trình
  • Cách chuẩn hóa phương trình
  • 2. So sánh 2 dao động điều hòa
  • Tổng kết so sánh pha
  • 3. Mối quan hệ độc lập thời gian
  • Mối quan hệ độc lập giữa các đại lượng trong dao động điều hòa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Quan hệ độc lập giữa các đại lượng trong dao động điều hòa

Bài 1: Mối quan hệ độc lập giữa các đại lượng trong dao động điều hòa

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 1.963

Chưa có thông báo nào