Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1. Chuẩn hóa phương trình
  • Cách chuẩn hóa phương trình
  • 2. So sánh 2 dao động điều hòa
  • Tổng kết so sánh pha
  • 3. Mối quan hệ độc lập thời gian
  • Mối quan hệ độc lập giữa các đại lượng trong dao động điều hòa
Nhấn để bật tiếng
X

Quan hệ độc lập giữa các đại lượng trong dao động điều hòa

Bài 1: Mối quan hệ độc lập giữa các đại lượng trong dao động điều hòa

Độ dài: 8 phút - Số lượt học 3.699

Chưa có thông báo nào