Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Sóng dừng

Bài 2: Bài tập sóng dừng

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 1.353

Chưa có thông báo nào