Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Tiềm năng ứng dụng
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Phản ứng phân hạch - Phản ứng nhiệt hạch

Bài 2. Phản ứng nhiệt hạch

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 366

Chưa có thông báo nào