Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Thomas Young
    • a) Giới thiệu lịch sử hình thành thí nghiệm
    • b) Thí nghiệm
    • c) Lưu ý
Nhấn để bật tiếng
X

Giao thoa ánh sáng

Bài 1: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Young

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 724

Chưa có thông báo nào