Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • 1) Sóng điện từ
 • 2) Thang sóng điện từ
 • 3) Tia hồng ngoại
  • a) Bản chất
  • b) Nguồn phát
  • c) Tính chất và ứng dụng
 • 4) Tia tử ngoại
  • a) Bản chất
  • b) Nguồn phát
  • c) Tính chất và ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

Quang phổ và các loại tia

Bài 2: Tia hồng ngoại và tia tử ngoại

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 733

Chưa có thông báo nào