Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Định luật phóng xạ
  • 2) Công thức định luật
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Phóng xạ

Bài 2: Định luật phóng xạ

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 513

Chưa có thông báo nào