Học tốt Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Sự tương đương giữa dao động điện từ và dao động cơ học
  • 2) Năng lượng điện trường trên tụ
  • 3) Năng lượng từ trường trên cuộn cảm
  • 4) Nội dung lưu ý
  • 5) Năng lượng điện từ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Mạch dao động

Bài 3: Năng lượng trong dao động điện từ

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 320

Chưa có thông báo nào