Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Khúc xạ ánh sáng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Tán sắc ánh sáng

Bài 3: Khúc xạ ánh sáng

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 594

Chưa có thông báo nào