Học tốt Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Vấn đề lí thuyết của nguyên tử
  • 2) Nội dung tiên đề
  • 3) Năng lượng ion hóa
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Mẫu nguyên tử Bohr

Bài 3: Tiên đề Bohr về sự Bức xạ và Hấp thụ năng lượng của nguyên tử

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 198

Chưa có thông báo nào