Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Vấn đề lí thuyết của nguyên tử
  • 2) Nội dung tiên đề
  • 3) Năng lượng ion hóa
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Mẫu nguyên tử Bohr

Bài 3: Tiên đề Bohr về sự Bức xạ và Hấp thụ năng lượng của nguyên tử

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 480

Chưa có thông báo nào