Học tốt Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Hiện tượng giao thoa
  • 2) Lí thuyết giao thoa
    • a) Hai sóng thành phần
    • b) Sự chồng chất hai sóng
    • c) Lưu ý
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Giao thoa sóng

Bài 1: Hiện tượng giao thoa sóng cơ học

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 1.066

Chưa có thông báo nào