Học tốt Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Cực đại và Cực tiểu trong trường giao thoa
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • 2) Tính số vân trong trường giao thoa
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Giao thoa sóng

Bài 4: Cực đại và Cực tiểu trong trường giao thoa

Độ dài: 46 phút - Số lượt học 1.018

Lưu ý:

Ở clip: TÍNH SỐ VÂN TRONG TRƯỜNG GIAO THOA, biểu thức trong ảnh, các em sửa thành $$\frac{l}{2} \to \frac{l}{\lambda }$$

Chưa có thông báo nào