Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Sơ đồ dạng bài tập
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
  • Ví dụ 7
  • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

Phương trình dao động điều hòa

Bài 2: Bài tập viết phương trình dao động điều hòa

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 3.437

Chưa có thông báo nào