Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Đơn vị khối lượng
  • 2) Hệ thức Einstein
  • 3) Đơn vị khối lượng phái sinh
Nhấn để bật tiếng
X

Tính chất và cấu tạo hạt nhân

Bài 2: Khối lượng và năng lượng nghỉ

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 792

Chưa có thông báo nào