Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Tụ điện và cuộn cảm thuần
  • 2) Mạch dao động LC
  • 3) Dao động điện từ
  • 4) Các biểu thức tức thời
  • 5) So sánh mạch RLC
Nhấn để bật tiếng
X

Mạch dao động

Bài 1: Mạch LC và dao động điện từ

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 1.257

Chưa có thông báo nào