Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Tổng hợp hai dao động điều hoà bằng phép tính số phức
  • Tổng hợp dao động điều hòa bằng máy tính Casio
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số

Bài 2: Bài tập tổng hợp hai dao động điều hoà

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.370

Chưa có thông báo nào