Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Tán sắc ánh sáng

Bài 2: Bài tập tán sắc ánh sáng

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 817

Chưa có thông báo nào