Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1. Con lắc đơn
  • 2. Con lắc đơn dao động điều hòa
  • 3. Thí nghiệm
  • Chú ý 1
  • Chú ý 2
Nhấn để bật tiếng
X

Con lắc đơn

Bài 1: Con lắc đơn dao động điều hòa

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 4.143

Chưa có thông báo nào