Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • 1) Lịch sử nghiên cứu ánh sáng
 • 2) Hiện tượng quang điện
 • 3) Giới hạn quang điện
 • 4) Thuyết lượng tử ánh sáng
  • a) Vấn đề của thuyết sóng ánh sáng
  • b) Giả thuyết lượng tử năng lượng Max Plank
  • c) Chú ý
  • d) Thuyết lượng tử ánh sáng
Nhấn để bật tiếng
X

Hiện tượng quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài 1: Hiện tượng quang điện và thuyết lượng tử ánh sáng

Độ dài: 47 phút - Số lượt học 941

Chưa có thông báo nào