Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Từ thông qua khung dây
  • 2) Suất điện động cảm ứng
Nhấn để bật tiếng
X

Từ thông - Suất điện động cảm ứng

Bài 1: Khung dây quay trong từ trường

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 1.760

Chưa có thông báo nào