Học tốt Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • 1) Giới thiệu tổng hợp dao động
 • 2) Biểu diễn dao động điều hòa
  • a) Biểu diễn lượng giác
  • b) Biểu diễn Vec-tơ
 • 3) Tổng hợp dao động bằng véc-tơ quay
  • a) Giải tích Véc-tơ
  • b) Tổng hợp dao động điều hòa
  • c) Một số lưu ý
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số

Bài 1: Tổng hợp hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số bằng phương pháp giản đồ Fre-nen

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.286

Chưa có thông báo nào