Vật lí 12 - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • 1) Khái niệm phát quang
  • 2) Quang phát quang
  • 3) Định luật Stokes
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Hiện tượng quang điện trong - Hiện tượng quang phát quang

Bài 2: Hiện tượng quang phát quang

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 479

Chưa có thông báo nào