Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Các khái niệm về dao động
  • Ví dụ về dao động điều hòa
  • Ví dụ về đồ thị dao động
Nhấn để bật tiếng
X

Dao động điều hoà

Bài 1: Lí thuyết về dao động điều hòa

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 13.109

Chưa có thông báo nào