Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Lí thuyết
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Sóng âm

Bài 2: Sóng âm

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 1.974

Chưa có thông báo nào