Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

Máy biến áp

Bài 2: Bài tập máy biến áp

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 1.480

Chưa có thông báo nào