Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Phần 1
  • Phần 2
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Dao động điều hoà

Bài 2: Phương trình dao động điều hòa và các đặc trưng

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 15.872

Chú ý:

Trong ví dụ 1, phút 6:50 các em sửa lại như sau: $${\Phi _{3/4}} = \frac{{7\pi }}{3}$$

Chưa có thông báo nào