Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Dao động điều hoà

Bài 4: Đọc Đồ thị - Viết phương trình dao động

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 7.764

Chưa có thông báo nào