Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ về tiên đề 1
  • Ví dụ về tiên đề 2
Nhấn để bật tiếng
X

Mẫu nguyên tử Bo

Bài 2: Bài tập mẫu nguyên tử Bo

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 1.019

Chưa có thông báo nào