Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Liên kết trong hạt nhân
Nhấn để bật tiếng
X

Cấu tạo hạt nhân - Liên kết trong hạt nhân

Bài 3: Liên kết trong hạt nhân

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 907

Chưa có thông báo nào