Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Dao động riêng, dao động tắt dần
  • Dao động duy trì
  • Dao động cưỡng bức
Nhấn để bật tiếng
X

Dao động tắt dần. Dao động cưỡng bức

Bài 1: Lí thuyết Dao động tắt dần - Dao động cưỡng bức

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 3.707

Chưa có thông báo nào