Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Bài tập phóng xạ
Nhấn để bật tiếng
X

Phóng xạ

Bài 2: Bài tập về định luật phóng xạ

Độ dài: 7 phút - Số lượt học 986

Chưa có thông báo nào