Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2,3
Nhấn để bật tiếng
X

Giao thoa ánh sáng

Bài 2: Bài tập giao thoa ánh sáng

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 1.692

Chưa có thông báo nào