Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4, 5
Nhấn để bật tiếng
X

Các mạch điện xoay chiều

Bài 2: Bài tập các mạch điện xoay chiều

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 2.267

Chưa có thông báo nào