Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Con lắc lò xo

Bài 2: Bài tập về con lắc lò xo

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 6.040

Chú ý: Trong ví dụ 3, các em sửa lại đề bài như sau: tần số góc ω = 4 rad/s.

Chưa có thông báo nào