Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1, 2, 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

Hiện tượng quang điện ngoài - Hiện tượng quang điện trong - quang phát quang

Bài 2: Bài tập hiện tượng quang điện ngoài

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 777

Chưa có thông báo nào