Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

Nhấn để bật tiếng
X

Sóng điện từ. Thu phát sóng điện từ

Bài 2: Bài tập sóng điện từ. Thu phát sóng điện từ

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 1.132

Chưa có thông báo nào