Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Nguyên lí hoạt động
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
Nhấn để bật tiếng
X

Máy phát điện xoay chiều - Động cơ không đồng bộ 3 pha

Bài 1. Nguyên lí máy phát điện xoay chiều

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 1.336

Chưa có thông báo nào