Vật lí 12 - Thầy Đỗ Ngọc Hà

  Mục lục bài giảng
  • Con lắc lò xo nằm ngang
Nhấn để bật tiếng
X

Con lắc lò xo

Bài 1: Lí thuyết về con lắc lò xo nằm ngang

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 5.494

Chưa có thông báo nào